Vstupné a prevádzkový poriadok


Jednorazové vstupné do areálu - počas štandardných otváracích hodín3,00 €
Jednorazové vstupné do areálu vek 6 - 20, 65 +, ZŤP, - počas štandardných otváracích hodín2,00 €
Jednorazové vstupné do areálu pre potápač, freediver, surf, čln ap
5,00 €
Osobné auto
2,00 €
Karavan, obytný príves, stan 15,00€
Ubytovňa pre 10 ľudí, cena za osobu8,00 €

  • Návštevníci sú povinní udržiavať čistotu a poriadok a fajčiť iba na miestach na to vyhradených. 
  • Upozornenie: priestor je monitorovaný kamerovým systémom so záznamom. Prevádzkovateľ: Multi Wide sro, Lipová 25, 90033, Mariánka, IČ0 47250992. Informácie v zmysle pravidiel GDPR o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom sú k dispozícii na: www.point40.sk, info@point40.sk, +421948119110
  • PARKOVANIE ÁUT JE POVOLENÉ IBA NA VYHRADENOM PRIESTRANSTVE. ZÁKAZ UMÝVANIA A ČISTENIA ÁUT, PRÍVESOV, KARAVANOV A POD.
  • KÚPANIE A POTÁPANIE V JAZERE JE VÝHRADNE NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ.
  • Prevádzkovateľ nezodpovedá za vzniknuté škody. Na vyzvanie je návštevník povinný opustiť súkromný pozemok. Na požiadanie informátora ste povinný preukázať sa platnou vstupenkou. Bez platnej vstupenky budete vykázaný.
  • Vstup so psom je povolený iba pre členov s ročným vstupom, pes musí byť na vôdzke. Voľný pohyb psov je v celom areáli prísne zakázaný. Exkramenty je zodpovedná osoba povinná obratom upratať. V prípade porušenia pravidiel bude členstvo zrušené bez nároku na akékoľvek finančné vyrovnanie.