Cenníky

Jednotlivé cenníky, ponuka našich služieb a pravidlá sú rozdelené do nasledovných sekcií:

- vstupné a prevádzkový poriadok

- požičovňa športových zariadení

- požičovňa potápačskej techniky