Cenníky / Ubytovanie

Jednotlivé cenníky, ponuka našich služieb a pravidlá sú rozdelené do nasledovných sekcií:

- denné vstupné a prevádzkový poriadok

- možnosti ubytovania

- požičovňa športových zariadení

- ročné vstupné a pravidlá